nlenes
LOGIN
Login of maak een account aan
Avatar
Nog geen account?

Maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten? - Gebruikersnaam vergeten?

Herinner mij

logo-anbi.jpg

Spanje heeft zijn naam te danken aan het konijn. Toen de Phoeniciërs rond de 11e eeuw v. Chr. het Iberisch Schiereiland bereikten, troffen ze daar veel konijnen aan. Omdat zij de dieren erg vonden lijken op de voor hen beter bekende klipdassen, gaven ze de streek de naam 'i-saphan-im', het land der klipdassen. Deze naam is later door de Romeinen verbasterd tot 'Hispania'. Oorspronkelijk komt het konijn enkel voor op het Iberisch Schiereiland. Als Spanje al door de Romeinen Hispania werd genoemd, wat land van konijnen betekende, dan kan het niet anders dat in dit Hispania als meest relevante hondenras de Podenco verscheen, een specialist in de konijnenjacht. Sindsdien is de Podenco de meest voorkomende en gebruikte jachthond in Spanje, om deze reden zouden we Spanje net zo goed kunnen hernoemen tot Podenco land.

De jacht en de Podenco zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Afgelopen jaar zijn er 850.000 jachtlicenties in Spanje verstrekt. Negentig procent van de jagers jaagt met honden, een minderheid jaagt met slechts één hond. Wanneer we uitgaan van vier honden per jager dan kunnen we concluderen dat er minimaal circa 3 miljoen honden voor de jacht in Spanje gebruikt worden. Genoemd aantal is slechts een gemiddelde want een Podenquero (jager/ houder van Podenco’s) heeft vaak wel zo’n tien tot vijftien Podenco’s in zijn roedel.

_12470953_da7d5f00.jpg

Het exacte aantal honden in Spanje is onbekend, dat geldt uiteraard ook voor het aantal jachthonden waaronder de Podenco’s. De Spaanse overheid houdt regelmatig census (tellingen) van het aantal honden op basis van het aantal geregistreerde honden in de verschillende regio’s, in 2015 waren er volgens de overheid 7.438.689 honden in Spanje. Dit cijfer wordt gebruikt in allerlei officiële publicaties als het werkelijke aantal honden in geheel Spanje, terwijl men hierbij vergeet te melden dat cijfers van de regio’s Aragon, Asturias, Canarische eilanden, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarro en La Rioja op het moment van publicatie nog niet binnen waren en hierbij niet zijn opgeteld. Dit cijfer is dus niet correct omdat slechts een gering aantal van de honden gechipt en derhalve geregistreerd is, en de cijfers van een aantal regio’s niet eens vermeld zijn.

Feiten over de jacht

In Spanje wordt 80% van het grondgebied gebruikt voor de jacht, 90 % hiervan bestaat uit particuliere reservaten. De jacht in Spanje genereert 5 miljard euro per jaar en heeft het hoogste aantal jagers in de EU. Sommige overheden verlenen, om de jachtactiviteit te bevorderen, gulle subsidies met publiek geld. De jaarlijkse balans van de jachtsport in Spanje bedraagt 20 miljoen dode dieren, waaronder 5.6 miljoen konijnen en 740.000 hazen. De jacht is, met 10.3 %, na voetbal en basketbal, de derde beoefende federatieve ‘sport’. Meer dan 2% van de totale bevolking beoefent de jachtsport. Er zijn meer dan 5.000 jachtverenigingen en federaties in Spanje. In veel asielen bestaat de hondenpopulatie voor 70% uit door jagers verlaten jachthonden.

img_290300.jpg

Het aantal Podenco’s

De registratie van huisdieren (inclusief jachthonden) is een autonome bevoegdheid, elke Autonome Gemeenschap (regio) heeft ook andere criteria bij de verzameling, extractie en exploitatie van de gegevens (het gevolg van 17 verschillende wetten voor de bescherming van huisdieren, 17 verschillende databanken enz.), waardoor het verkrijgen van de gegevens over het aantal geregistreerde Podenco’s bijna methodologisch onmogelijk is, om nog maar te zwijgen over de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor veel regio’s veronderstellen dat men de genoemde gegevens niet beschikbaar hoeft te stellen. Waar sommige regio’s de cijfers wat betreft het aantal jachthonden publiceren in de media, zijn deze bij andere regio’s omgeven met een muur van geheimzinnigheid. Om toch tot een schatting te komen van het aantal en de verspreiding van Podenco’s, is gebruik gemaakt van talloze bronnen en contacten.

Er is in Spanje geen regio te vinden waarbij voor de jacht niet in meer of mindere mate gebruik gemaakt wordt van Podenco’s, immers zij zijn uitermate geschikt voor de jacht in bergachtige gebieden en Spanje is na Zwitserland het meest bergachtige land van Europa. Uit informatie op Spaanse websites toegewijd aan de jacht blijkt: “De Podenco is de meest populaire jachthond in Spanje en de redenen ontbreken er niet voor. Een rustiek dier, bestand tegen ziekten, heeft weinig voeding nodig en is effectief in het jagen op allerlei soorten wild, waardoor het de voorkeursoptie is voor jagen op het schiereiland. De Podenco kan bijna alles jagen, is onverslaanbaar bij de jacht op het konijn en even effectief voor de patrijs als andere jachthonden, om nog maar te zwijgen van het duizendjarige gebruik als basis van de Spaanse Rehala’s. Het is een hond voor allerlei soorten terreinen, reageert met wijsheid op zijn omgeving, de wildernis, de braamstruik, het braakliggende, droog land of dat wordt geïrrigeerd door beken en rivieren, geen enkele jacht is moeilijk. Het succes van de Podenco als jachthond is gebaseerd op twee zeer specifieke punten. Zijn weerstand tegen hoge temperaturen en zijn doeltreffendheid voor spoor jagen op land met lage of geen omgevingsvochtigheid, waarbij de traditionele honden niet werken”.

In een artikel op een bekende Spaanse jachtwebsite zijn de tien hondenrassen gepubliceerd die conform hun gegevens het meest gebruikt worden door de Spaanse jager. Ook hier blijkt dat de Podenco in deze lijst op 1 staat:

1. Podenco
2. Galgo
3. Sabueso español
4. Braco alemán (Duitse Brak)
5. Drahthaar (Duitse Staande hond)
6. Perdiguero de Burgos
7. Pachón navarro
8. Epagneul bretón
9. Pointer
10. Setter inglés (Engelse Setter)

2015082815532644787.jpg

Redenen waarom de Podenco het meest gebruikt wordt, zijn onder andere het feit dat de Podenco ingezet kan worden op alle soorten terreinen, zelfs in de meest ruige gebieden, terwijl de Galgo met name ingezet wordt op het vlakke platteland. Waar de Galgo jaagt op zicht, jaagt de Podenco op zicht, gehoor en geur. De Galgo is gespecialiseerd in de hazenjacht, de Podenco een specialist in de konijnenjacht. Een andere reden voor het grote aantal Podenco’s, is de vele variaties aan types Podenco die in Spanje gebruikt worden voor de jacht: de Podenco Andaluz, Podenco Campanero, Podenco Maneto, Podenco Canario, Podenco Enano, Podenco Ibicenco, Podenco Orito, Podenco Paternino, Xarnego Valenciano, Podenco Gallego, Podenco Malagueño en Podengo Português.

111.jpg

Pas in de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw keurde de RSCE (de Spaanse Kennel Club) de Podenco Ibicenco, Podenco Canario en Podenco Andaluz als rassen goed. Tot die tijd waren er geen schriftelijke standaarden over hoe een Podenco eruit zou moeten zien. Desondanks wisten de jagers allemaal hoe een Podenco gebouwd moest zijn voor de beste prestaties tijdens de jacht. Grote opstaande oren waren belangrijk en ze zijn het kenmerk van deze rassen tot op de dag van vandaag, maar ook een slank gespierd lichaam met lange benen, al zijn er uitzonderingen op deze regel, zoals de Maneto. Als deze kenmerken niet aanwezig waren, werd de hond niet aangemerkt als Podenco. Kleuren en vachten waren minder belangrijk, er werden rode, zwarte en chocolade bruine Podenco’s gefokt, maar ondanks dat werden ze allemaal als Podenco’s beschouwd. Heden ten dage worden Podenco’s die voor de jacht worden gebruikt en die niet volledig aan de rasstandaard voldoen nog altijd door de Spaanse jagers als Podenco’s aangemerkt. In de jachtcontext bestaat een grotere tolerantie van hoe een Podenco eruit zou moeten zien. Als ze voorzien zijn van alle uiterlijke kenmerken, het temperament en jachtinstinct, worden ze door de jagers Podenco’s genoemd. Dit zijn dus de jacht Podenco’s.

Voor veel jagers is niet de puurheid van de Podenco belangrijk, maar zijn jachtkwaliteiten, uithoudingsvermogen en wild focus. Hierdoor wordt er door de jagers volop geëxperimenteerd met het kruisen van verschillende rassen met de Podenco om te komen tot de voor hen ideale jachthond. Om die reden bestaat de populatie in veel Spaanse asielen veelal uit de meeste uiteenlopende Podenco kruisingen. De kruising is ook de meest geregistreerde hond in geheel Spanje, in elke regio is het aantal kruisingen groter dan het aantal van ieder geregistreerd hondenras. Fameuze kruisingen onder de Spaanse jagers zijn: Garabitos: Traditioneel de kruising van een Podenco met een Pachón, hoewel er thans ook met een Pointer gekruist wordt. Regalgos: Als basis wordt er een Podenco gebruikt die gekruist wordt met een Galgo, deze kruising is door zijn veelzijdigheid geschikt voor de jacht op zowel het konijn als de haas. Zarzeros: De dekreu is een Podenco en het teefje een Teckel of een Terriër van kleine omvang. Het komt uiteraard ook vaak voor dat er door jagers verlaten Podenco’s zich met andere zwerfhonden in het wild voortplanten waardoor er allerlei gemixte hondenrassen ontstaan. In een groot deel van de Spaanse kruisingen is DNA van de Podenco te vinden.

rehala-intercaza-cordoba-klw--620x349@abc.jpg

Verspreiding

De Podenco komt op het gehele Spaanse grondgebied voor, hoewel er een verschil is in de mate dat de verschillende Podenco types in een bepaalde regio worden ingezet. De Podenco Ibicenco wordt veelal gebruikt in de regio van herkomst de Baleraren, daarnaast in Catalonië en Valencia en als onderdeel van een Rehala, tevens op kleinere schaal in geheel Spanje. De Podenco Andaluz is de populairste jachthond in Spanje, het meest gebruikt in het zuiden en langs de Levantijnse kust en als kern van de Rehala. De Xarnego Valenciano, komt veel voor in Valencia, zuid Catalonië, in het oosten van Aragon, in Cuenca en Albacete, en het zuidoosten van Andalusië. De Podenco Canario is de jachthond van de Canarische eilanden en wordt verder in geheel Spanje ingezet bij de jacht. De Podenco Paternino, herkomst Huelva, is onderdeel van een Rehala en wordt aangetroffen in Andalusië, Aragon, Catalonië, Extremadura en Castilla La Mancha. De Podenco Maneto is afkomstig uit Andalusië en wordt in veel regio’s in Spanje gebruikt. De Podenco Gallego is wijdverspreid in heel Galicië, maar voornamelijk in de provincies Pontevedra en Ourense.

In iedere regio wordt de Podenco gebruikt voor de jacht. Hieronder vindt u een kaart waarin met kleuren een onderscheid is gemaakt van de verspreiding en dichtheid van de populatie Podenco’s in Spanje.

verspreiding van podencos spanje final.jpg

Jachtlicenties

In 2013 zijn er 848.243 jachtlicenties verstrekt aan jagers op grond van statistieken van het Ministerie van Landbouw en visserij. In 2016 zijn er circa 850.000 jachtlicenties uitgegeven. Als referentiejaar worden hier de cijfers van 2013 gebruikt omdat van dit jaar de meeste statistieken zijn terug te vinden.

Overzicht jachtlicenties 2013, bron Ministra de Agricultura y Pesca.

licencias de caza 2013.JPG 

Werkelijk aantal jachtlicenties

De Spaanse kranten publiceren jaarlijks artikelen over het aantal jachtlicenties en het aantal jagers en gaan dan uit van het aantal jachtlicenties dat jaarlijks wordt afgegeven. Zo zouden er dus in 2013, 848.243 jagers deelnemen aan de jacht. Men vergeet te melden dat het hier niet om het totale aantal jagers gaat.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er verschillende soorten jachtlicenties door de verschillende regio’s worden afgegeven. In sommige regio’s is een jachtlicentie slechts 1 jaar geldig, terwijl er in andere regio’s een licentie kan worden aangeschaft voor 1, 2, 3 of 5 jaar. Dit houdt in dat er in 2013 nog jachtlicenties geldig waren die in een voorgaand jaar verkregen waren.

Dit impliceert dat het werkelijk aantal jagers met een jachtlicentie veel hoger ligt dan het aantal jachtlicenties dat wordt verstrekt in een jaar. In 2013 betreft het 848.243 uitgegeven licenties (expedidas) + 727.362 nog geldige licenties (vigentes)= 1.575.605 jachtlicenties geldig voor jagers om in 2013 te jagen. Zie tabel onder.

Ruim 1,5 miljoen jagers met licentie, is een enorm aantal jagers. Uiteraard heb ik navraag gedaan bij het Ministerie van Landbouw en Visserij of genoemde berekening klopt.
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Ministerio de Agricultura y Pesca:

“In principe is de berekening die u doet correct, hoewel er rekening mee moet worden gehouden dat veel van de licenties die aan het begin van het jaar van kracht zijn, gemeten worden, zullen die niet langer geldig zijn bij het verstrijken van de maanden. Met andere woorden, het is gebruikelijk om de licentie te vernieuwen voordat deze is verlopen, dus gedurende een korte periode zijn de twee licenties geldig. Dit feit vermindert het aantal jagers dat de activiteit gedurende het jaar kan uitoefent aanzienlijk. We hebben niet de volledige berekening gemaakt van het aantal mensen in deze situatie, maar op basis van het aantal meerjarige licenties (die minder beschikbaar worden) schatten we dat het aantal jagers het hele jaar door niet meer dan één miljoen bedraagt.“

Een dergelijke reactie van de Spaanse overheid was te verwachten, voortdurend wordt alles wat de jacht aangaat, afgezwakt en gebagatelliseerd. Er worden momenteel (2017) nog steeds dezelfde jachtlicenties in verschillende regio’s verstrekt als in 2013, die 1, 2, 3 of 5 jaar geldig zijn.

Meer dan een half miljoen doublures aan jachtlicenties per jaar is niet reëel. Het werkelijke aantal jagers ligt zeker boven één miljoen. In een publicatie van de overheid van Extremadura wordt gemeld dat er circa 90.000 jachtlicenties in deze regio van kracht zijn, dat komt overeen met het aantal afgegeven licenties 54.461 (expedidas) + de nog geldige licenties 40.157 (vigentes). Andalusië heeft in 2013 een hoger aantal licenties nog geldig uit vorige jaren (558.285), dan er in 2013 werden verstrekt (252.779). Dat houdt dus in dat er minimaal 558.285 jachtlicenties in 2013 in Andalusië geldig waren. Daarmee komt het totaal aantal jachtlicenties in Spanje in 2013 op minstens 1.1 miljoen, voor de jaren daarna geldt hetzelfde. U kunt zich voorstellen wat dit betekent voor het aantal jachthonden dat door al deze jagers gebruikt wordt, aangezien 90 % van de jagers jaagt met honden, zou het dan om circa 4 miljoen jachthonden in handen van jagers gaan.

Volgens Faada.org wordt het aantal jagers met licentie moeiteloos verdubbelt door het aantal jagers dat heimelijk zonder vergunning jaagt.

01Kopie-van-caza_pesca2013_tcm7-407722.jpg

Volgens schattingen van het Oficina Nacional de la Caza (ONC), genereerde de jachtsector vorig jaar meer dan 5.000 miljoen euro en 54.000 banen per jaar, en omvat direct of indirect, vijf miljoen mensen. Het is één van de belangrijkste pijlers van de economie van de rurale gebieden in Spanje.

Podenco’s per regio

Van een aantal regio’s zijn de aantallen geregistreerde honden bekend. Van de overige regio’s was het om allerlei redenen niet mogelijk om deze cijfers te verkrijgen. De cijfers vormen slechts een indicatie van het aantal Podenco’s, omdat slechts een klein deel van de Podenco’s geregistreerd is.

Andalusië

Andalusië heeft een inwonertal van 8.449.985, en is daarmee de grootste Spaanse autonome regio naar inwoneraantal. Het is van oudsher de regio met de meeste jagers en het grootste aantal jachtlicenties: expedidas 252.779 + vigentes 558.285= 811.064 licenties inzetbaar voor jagers voor de jacht (2013). Wanneer we rekening houden met de opmerkingen van het Ministerio de Agricultura y Pesca, ligt het aantal ergens tussen 252.779 en 811.064 jachtlicenties. Echter in Andalusië zijn er meer licenties nog geldig uit vorige jaren dan er in 2013 werden afgegeven, namelijk 558.285, het meest logische is om uit te gaan van dit aantal.

Het gaat hierbij om circa 50% van het totaal aantal jachtlicenties in Spanje. De statistieken van deze regio vormen een belangrijke indicator voor het totaal aantal Podenco’s in Spanje.

Andalusië is de regio van herkomst van de Podenco Andaluz, Campanero, Maneto, Orito, Paternino en Malagueño.

Volgens statistieken van Registro Andaluz de Identificación de Animal zijn er 2,291,747 honden geregistreerd in Andalusië (2016). Het meest geregistreerde hondenras in de regio Andalusië is de Podenco, zoals u hieronder kunt zien.

podencosandalucia.jpg

Bron: http://www.diariodesevilla.es/sevilla/perro-habitantes_0_1062494028.html

Aantal Podenco’s Andalusië

Via een contact hebben we de cijfers van het aantal geregistreerde Podenco’s en Galgo’s in Andalusië van de overheid (Junta de Andalucia) kunnen verkrijgen. Dit zijn de actuele cijfers uit 2017:

junta andalucia.JPG

In 2017 zijn er totaal 469.424 honden die worden gebruikt voor de jacht (perros de caza) in Andalusië geregistreerd, verreweg het grootste deel hiervan zijn Podenco’s. Het aantal van 307.557 is uiteraard niet het werkelijke aantal Podenco’s dat in Andalusië door de jagers wordt gehouden. Het is bekend dat slechts een minderheid van de Podenco’s is voorzien van een microchip en dus geregistreerd is.

Er zijn asielen die aangeven dat slechts 1 op de 4 à 5 Podenco’s die het asiel binnenkomen, gechipt is, terwijl anderen te kennen geven dat louter 1 op de 10 Podenco’s voorzien is van een microchip, en er zijn shelters die melden dat 99% van de Podenco’s die arriveren ongechipt is.

Uit de studie van de Fundacion Affinity blijkt dat in 2016 slechts 30% van het totaal aantal verlaten honden in Spanje was voorzien van een microchip. Dit is een gemiddelde, want jachthonden zijn vaker ongechipt dan honden die deel uitmaken van een gezin.

Het is overigens een bekende praktijk van jagers dat wanneer een Podenco nog niet de juiste leeftijd heeft bereikt waarbij de hond zijn jachtkwaliteiten heeft bewezen, de eigenaar niet bereid is de kosten van de identificatie van het dier te dragen. Er is in heel Spanje een gat in de registratie van Podenco’s in de leeftijd van 3- 18 maanden, deze dieren lijken officieel niet te bestaan.

Er is een duidelijke discrepantie tussen het aantal gelicentieerde jagers en het aantal geregistreerde jachthonden in Andalusië. Het aantal van 469.424 geregistreerde jachthonden is absurd wanneer we kijken naar het aantal jachtlicenties.

Het werkelijke aantal Podenco’s in Andalusië zal minimaal 900.000 bedragen, echter wanneer we rekening houden met het aantal jagers in deze regio zal het aantal Podenco’s nog hoger liggen, want traditiegetrouw jaagt het merendeel van de jagers in Andalusië met de Podenco. Vermoedelijk zijn er minstens 250.000 Podenquero’s in Andalusië actief.

De regio Andalusië is één groot jachtgebied, bijna 97% van het grondgebied, circa 7.000.000 hectare. Deze regio telt ongeveer 1.600 jachtverenigingen. Er zijn 7500 reservaten, 1553 worden geëxploiteerd voor groot wild, 5958 voor klein wild. De waarheid is dat in de Andalusische plattelandswereld de jachtactiviteit erg belangrijk is, en een hobby is die ‘niet elitair is’. De jachtactiviteit is ook een bron van inkomsten voor de Junta de Andalucía, die voor elke verleende vergunning kosten in rekening brengt en die ook elk jaar openbare domeinen aanbiedt of verloot, waarvan de winnaars de Andalusische overheid een vergoeding betalen. In Andalusië worden er jaarlijks duizenden Montería’s gehouden en de prijzen die door een gastjager worden betaald, zijn zeer gevarieerd van 150 tot 9.000 of 10.000 euro. Het is duidelijk dat deze inkomsten een belangrijke aanvulling vormen op een landbouw- of veeteeltbedrijf, voor veel van deze bedrijven is het beheer van de jacht, de enige bron van inkomsten.

1487437518265k.jpg

Canarische eilanden

De nummer één jachthond op de Canarische eilanden is de Podenco Canario. Het aantal Podenco’s op de eilanden zal u waarschijnlijk verbazen. Even voor de duidelijkheid ook hier is er een groot verschil tussen het aantal geregistreerde jagers en Podenco’s en het daadwerkelijke aantal. Op dit moment zijn er meer dan 20.000 jagers en circa 90.000 Podenco’s Canario op de eilanden geregistreerd. Verscheidene bronnen melden dat alleen op Tenerife het aantal Podenco’s al zo’n 100.000 bedraagt. Een gemiddelde Podenquero heeft hier zo’n tien tot vijftien Podenco’s Canario in zijn roedel. Het totale aantal Podenco’s op de eilanden, ligt waarschijnlijk tussen 200.000 en 250.000. Niemand weet het exacte aantal omdat de controle hierop een farce is. Als we het over de Canarische eilanden hebben wat betreft dierenwelzijn, spreken we over ‘Het Wilde Westen’ van Spanje, de wetten worden door de jagers nauwelijks nageleefd.

Bron: https://www.podencoworld.nl/nieuws/1226-canarische-eilanden

Hieronder de cijfers van de geregistreerde honden uit 2017 afkomstig van Zoocan (Registro Canario de Identificación Animal):

censo 2017.JPG

Opmerkelijk is dat de voorzitter van la Federación de Gestión Cinegética de Tenerife in een artikel in Diariodeavisos op 17/03/2017 zegt dat er op de eilanden 170.000 honden aangewend worden voor de jacht. Terwijl er 94.099 jachthonden met microchip bij Zoocan geregistreerd staan, waarmee hij in feite toegeeft dat veel jagers hun honden niet registreren en zich dus niet aan de wet houden. (Een tattoo wordt ook erkend als identificatie, maar slechts een minderheid van de jachthonden heeft een tattoo.)

Video Podenco’s Mogan:

Extremadura

In Extremadura zijn 343,216 honden geregistreerd in januari 2017, in Cáceres 133.728 en in Badajoz 209.488. Na de kruising zijn de Galgo en de Podenco het vaakst geregistreerd. Extremadura is één van de vier regio’s waar intensief met de Galgo gejaagd wordt, ook de Podenco wordt hier veelvuldig ingezet, o.a. bij de Monteria en de konijnenjacht. De jacht en visserij vormt een belangrijke economische sector in deze regio dat 400 miljoen euro per jaar genereert. In 2017 waren er 90.000 jagers actief in deze regio.

extremadura 2017jpg.jpg

Bron: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/perro-tres-extremenos_996350.html

Podenco’s en Podenco kruisingen zijn een van de meest verlaten honden in Extremadura. Het is bekend dat jagers meer dan vijf honden houden op verlaten plekken op het platteland, zonder chip, zonder controle en niemand weet dat er honden daar opgesloten zitten. Er zijn veel dierenbeschermingsorganisaties in Extremadura en allemaal hebben ze Podenco’s of Podenco kruisingen in hun kennels. De mensen zijn bang om Podenco’s te adopteren omdat ze actief zouden zijn.

Het aantal Podenco’s (en kruisingen) in deze regio bedraagt minimaal 80.000.

Valencia

De regio Valencia is onderverdeeld in drie provincies: Alicante (1.732.389 inwoners), Castellón (543.435 inwoners) en Valencia (2.416.628 inwoners). In de gehele regio Valencia is de Podenco de meest voorkomende hond omdat de Podenco uitermate geschikt is voor het bergachtige terrein dat Valencia kenmerkt. In deze regio zijn er 567 jachtverenigingen en 70% van de verlaten honden in dit gebied zijn Podenco’s. In veel dorpen beoefent het merendeel van de inwoners de ‘jachtsport’. Zo zijn er bijvoorbeeld alleen al in Sagunto, een gemeente in de provincie Valencia, 3000 Podenco’s in handen van jagers. In Canal de Navarres een dorp met 3000 inwoners, zijn er 600 aangesloten bij de jachtvereniging, die vrijwel allemaal met Podenco’s jagen.

In de provincie Castellón zijn er 151.311 honden geregisteerd, de Podenco is na de kruising de meest voorkomende hond.

 1. Kruising 60.317
 2. Podenco 21.936
 3. Yorkshire terrier 10.526
 4. Duitse herder 8.708
 5. Breton Espagneul 8.179
 6. Brak 4.169

Dat slechts een deel van de honden geregistreerd is, blijkt onder andere uit de data van de hoofdstad van deze provincie waar volgens de database van de dierenartsen (Rivia) 39.397 honden zijn geregistreerd. Echter volgens de census van de overheid zijn dat er 18.400. De verklaring is simpel, al moeten volgens de wet alle eigenaren hun hond registreren in de censo municipal, zijn er nog steeds veel die dat niet doen.

Bron: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/mas-perros-nunca-castellon_1045977.html

Op basis van het aantal jagers in Castellón en het feit dat de meeste van hen met Podenco’s jagen en slechts een klein deel van de Podenco’s is geregistreerd, zal het werkelijke aantal Podenco’s in deze provincie boven de 60.000 liggen.

Het totaal aantal geregistreerde honden in de regio Valencia is 1.013.235 (2015). De cijfers van de provincies Valencia en Alicante hebben we niet kunnen verkrijgen, de verwachting is dat in elk van deze provincies er ook minimaal 20.000 Podenco’s geregistreerd staan. Verder is er van de Xarnego Valenciano (Podenco) bekend dat er van dit ras circa 54.000 honden zijn, waarvan het grootste deel in de regio Valencia verblijft. Het aantal jagers in de regio is ongeveer 50.000. Aan de hand van een verscheidenheid aan gegevens kunnen we concluderen dat er minimaal 250.000 Podenco’s in de regio Valencia voor komen.

Feria Castellon:

Aragón

In de drie provincies van Aragón zijn 190.026 honden geregistreerd. Volgens de gegevens van RIACA zijn de volgende honden het meest geregistreerd:

 1. Kruising 97.013
 2. Yorkshire terriër 13.403
 3. Duitse herder 10.906
 4. Podenco Andaluz 8.245
 5. Breton epagneul 6.855
 6. Podenco Ibicenco 5.766
 7. Podenco 5.522
 8. Maltezer 5.172
 9. Labrador 4.705
 10. Brak 4.605

Bron: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/09/08/yorkshire-pastor-aleman-podenco-andaluz-spaniel-breton-las-razas-que-mas-triunfan-aragon-1049121-300.html

Dat maakt een totaal van minimaal 19.533 geregistreerde Podenco’s in de regio Aragón, samen meer dan elk ander geregistreerd hondenras en meer dan 10% van het totaal aantal geregistreerde honden. Ook hier ligt het werkelijke aantal Podenco’s hoger, waarschijnlijk boven de 60.000.

podencos--644x362.jpg

Overige regio’s

Balearen

Het aantal geregistreerde honden is sinds 2014 met 17 % gegroeid naar 330,407. Op Mallorca zijn er 263.728 honden geregistreerd; Menorca, 24.601; Ibiza, 38.703; en Formentera, 3.375.
Mallorca telt meer dan 20.000 jagers, Menorca zo’n 2.000, Ibiza 2.500 en Formentera 300. De populairste jachthond op de Balearen is de Podenco Ibicenco.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha is naast Andalusië de regio waar de meeste Monteria’s worden gehouden, in deze regio bevinden zich dus veel Rehala’s met Podenco’s. Van de provincies Albacete, Cuenca en Ciudad Real is bekend dat er veel met Podenco’s gejaagd wordt.

Volgens de census van Puertollano (2012), een gemeente in Ciudad Real, zijn de Podenco en de Yorkshire het meest geregistreerd. In 2017 waren overigens 70% van de honden in deze gemeente overigens niet geregistreerd in de censo municipal.

3 Patas, een stichting die zich inzet voor dierenwelzijn: “90% van de honden die in Castilla- La Mancha in de steek gelaten worden zijn jachthonden, Podenco’s, Galgo’s, etc”.

Lasnieves.org, Casarrubios del Monte (Toledo): “Ongenuanceerd fokken om de beste te selecteren en zich te ontdoen van het overtollige product en verlaten honden na het jachtseizoen zijn een van de grootste kwellingen van onze samenleving. In tegenstelling tot de Galgo’s verschijnen de verhalen van de Podenco’s meestal niet in de media, daarom weten maar weinig mensen over hun ontberingen of bestaan. Beperkt tot het leven in hokken van de hond zijn eigen grootte met nauwelijks ventilatie, in het donker en zonder voedsel; Deze slaven zien alleen het licht als het gaat om hun taak: de jacht op groot wild. Wanhoop en honger zijn de redenen waarom ze de moed hebben om het hoofd te bieden aan een dier dat dubbel zo groot en sterk is (wilde zwijnen). In Las Nieves zijn veel van hen Podenco’s, tussen de vier en dertig kilo, maar ook andere jachthonden”.

Castilla y Leon

Deze regio wordt vaak genoemd als de regio waar vooral met de Galgo gejaagd wordt. Echter ook in deze regio wordt de Podenco gebruikt.

Soria: 30% van de verlaten honden die de dierenbeschermers in Soria verzamelen, zijn jachthonden. Tussen Soriadopoción en Redención, “zijn er meer dan 30 gevonden in de bergen van de provincie nadat hun eigenaars besloten hebben dat ze te oud zijn geworden voor het beoefenen van de jacht. De meerderheid, Podenco’s “.

Salamanca: Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas (Aspap) vergeet de rol van jagers niet. Meer dan de helft van de dieren die ze verzorgen in hun refugio zijn "kruisingen van Podenco’s".

Zamora: "De meeste drop-outs op dit moment zijn zodra het jachtseizoen is geëindigd, voornamelijk Podenco's en Pointers,".

http://www.elnortedecastilla.es/soria/ciento-perros-abandonados-20171102071702-nt.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/protectoras-exigen-controles-20170809103123-nt.html

Catalonië

In Catalonië zijn meer dan 70% van de verlaten honden in de asielen afkomstig van jagers. Van deze regio is bekend dat in de hele regio, maar vooral in de provincies Barcelona en Tarragona met Podenco’s wordt gejaagd.

Murcia

In 2015 waren er 130.000 honden met microchip in deze regio geregistreerd, slechts een gering aantal want het college van dierenartsen schat dat er zeker 180.000 honden nog niet geregistreerd zijn. In Cartagena bijvoorbeeld zijn er 27.000 dieren geregistreerd in Siamu (de identificatie database van de regio Murcia) terwijl er maar 8.300 geregistreerd zijn in de census municipal.

In Murcia zijn ongeveer 18.000 jachtlicenties verstrekt, de meeste jagers maken hier gebruik van Podenco’s of Galgo’s.

Madrid

"Ken je het tempo dat we ervaren van drop-outs in het midden van de campo of in containers? Ongeveer tussen de 40 en 50% zijn jachthonden, vooral Podenco’s", zei Mati Cubillo, Presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid.

http://www.publico.es/sociedad/proteccion-animal-madrid-resiste-prohibir-cria-perros-particulares-cazadores.html

De stichting Justicia Animal heeft gemeld dat in 2015 en tot nu toe in 2016, de stichtingen die zich inzetten voor de bescherming van dieren ‘een groot aantal’ jachthonden van het ras Podenco hebben verzameld in de regio Madrid.

Deze dieren, "worden als gereedschappen gebruikt, wanneer ze niet langer bruikbaar zijn, gewond raken, bang voor schoten worden, niet fit zijn" worden ze achtergelaten op snelwegen, in reservaten of op het platteland. Velen van hen, "Sterven op de weg, worden overreden, krijgen ziekten, verhongeren of worden opgeofferd in gemeentelijke asielen."

De voorzitter van Justicia Animal, Matilde Cubillo, zegt dat 99% van deze honden geen identificerende microchips heeft, dus "het is praktisch onmogelijk om de eigenaar te vinden en de achterlating blijft onbestraft."

"De asielen zijn overvol en verzadigd, er komt geen einde aan Podenco's die binnenkomen in vreselijke omstandigheden. Dit is het gevolg van het gebrek aan controle over clandestiene Rehala’s in de regio Madrid.", zegt Cubillo.

Wanneer de stichtingen deze illegale Rehala’s aangeven, is alles in orde volgens de interveniërende agenten en technici van het stadhuis.

"We zien geketende honden met weinig mobiliteit, dieren met afgesneden oren en staarten, en het verblijf van de dieren, heeft geen plek vrij van uitwerpselen en urine, waar ze kunnen ontspannen of teven die pups baren zonder veterinaire hulp."

http://www.lavanguardia.com/politica/20160731/403597311293/defensora-de-animales-denuncia-abandono-de-perros-podencos-en-madrid.html

Galicië

Al in 2009 was bekend dat de Podenco’s en hun kruisingen, de meest verwaarloosde, mishandelde en verreweg het meest verlaten ras in Galicië is.

https://ponteareasanimal.wordpress.com/2009/10/30/sos-podencos-los-transparentes/
http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/07/24/perros-gatos-buscan-refugio/850263.html

La Rioja
De regio La Rioja heeft circa 322.000 inwoners, er zijn in 2016 zo’n 11.000 jachtlicenties afgegeven. Veel van de jagers jagen met Podenco’s. Volgens de statistieken van de overheid van La Rioja, worden er ieder jaar meer dan 3.000 honden verlaten. Wat inhoudt dat er 50 honden per week ingeslapen worden. 80 % is afkomstig van het platteland en zijn jachthonden. Ongeveer 70% van het totaal zijn niet verlaten, maar zijn vrijwillig door de eigenaar afgegeven om gedood te worden ('gratis', van publiek geld). Deze honden worden binnen 12 uur gedood, de andere in 9 of 15 dagen.

APARIOJA: De slechtste tijd voor deze refugio is aan het einde van de verschillende jachtperiodes, het grootste aantal honden die in het asiel verblijven, zijn jachthonden zoals: Podenco’s…
http://applarioja.org/tematica/moda-o-etica
http://reporteroescolar.unir.net/2014/expansion/una-fundacion-luchadora/index.html

Overige Noordelijke regio’s

Asturië, Baskenland, Cantabrië en Navarra

In deze noordelijke regio’s wordt traditioneel van andere hondenrassen gebruik gemaakt bij de jacht op klein wild, zoals de Setter en Pointer, de Podenco wordt ook gebruikt maar in mindere mate en is soms een aanvulling op de roedel. Bij de jacht op groot wild, vormt de Podenco de kern van de Rehala.

Rehala

Er zijn circa 3.000 Rehala’s geregistreerd in Spanje, die ingezet worden bij de Monteria, de jacht op groot wild, zoals edelherten en wilde zwijnen. Het is bekend dat er ook veel illegale Rehala’s in Spanje zijn. Een Rehala is samengesteld uit 20 tot soms wel 80 honden, waarvan het grootste deel bestaat uit Podenco’s Andaluz talla grande (de Podenco Campanero). Het aantal Podenco’s (en kruisingen) dat onderdeel uitmaakt van de Rehala’s in Spanje, is minstens 120.000. Er worden soms wel 40 Rehala’s tijdens een Monteria ingezet. De Rehala’s bevinden zich in geheel Spanje, met de grootste concentratie in Andalusië en Castilla- La Mancha.

Lijst Rehala’s: http://javierferrero.es/_retiradas/voydemonteria/?page_id=74
Uitleg Monteria: https://www.podencoworld.nl/nieuws/1158-monteria

01_fondoa.jpg

Galgo’s en Podenco’s

Volgens la Federación Española de Galgos zijn er 200.000 Galgo’s in Spanje geregistreerd met chip. PACMA stelt dat er in Spanje "190.000 Galguero’s zijn, met ongeveer 500.000 Galgo’s geregistreerd om te jagen, vooral in gebieden zoals Andalusië, Extremadura en de twee Castilla’s. Naar schatting zijn er meer dan 900.000 Galgo’s in handen van deze jagers."

Uit het onderzoek naar het aantal en de verspreiding van de Podenco’s in Spanje, is gebleken dat in verschillende regio’s de Podenco op nummer 1 staat als meest geregistreerde hondenras. Alleen al in slechts twee van de zeventien autonome regio’s, Andalusië en de Canarische eilanden, zijn er 400.000 Podenco’s geregistreerd. Ook uit publicaties op gerenommeerde Spaanse jacht websites blijkt dat de meest populaire en gebruikte jachthond, de Podenco is. Wanneer men kijkt naar de vier regio’s waar volgens Pacma, de Galgo vooral voor komt, blijkt dat in Andalusië bijna driemaal zoveel Podenco’s als Galgo’s geregistreerd staan. In Extremadura, Castilla La Mancha en Castilla y Leon wordt ook met de Podenco gejaagd, hoewel in deze regio’s meer met de Galgo dan de Podenco gejaagd wordt, weegt dat niet op tegen het overvloed aan Podenco’s in de andere regio’s. Er zijn zonder twijfel meer Podenco’s dan Galgo’s in Spanje.

Wanneer men het in Spanje over mishandeling van jachthonden heeft, dan denkt men aan de Galgo en ook buiten Spanje is dit ras het meest bekend voor het misbruik waar ze aan worden blootgesteld en de wrede manier waarop hun eigenaren hun leven beëindigen. Een van de wreedste en bekende vormen is ophanging, maar mensen In Spanje, buiten de Dierenbescherming, weten niet dat niet alleen Galgo’s worden opgehangen, weten niet dat de Podenco’s eenzelfde lot ondergaan. Gelukkig worden Galgo’s steeds meer gewaardeerd zowel in Spanje als daarbuiten. Echter de Podenco is als huisdier in Spanje nauwelijks zichtbaar, men ziet in de straten geen mensen lopen met hun Podenco, zoals met de Galgo wordt gezien. Podenco’s zijn de eeuwige vergetenen en lijden hetzelfde tijdens hun leven dat geheel in teken staat van de jacht, en wanneer ze niet langer bruikbaar zijn, eindigt hun leven aan de ketting op dezelfde barbaarse manier. Veel asielen nemen geen Podenco’s op omdat ze toch niet worden geadopteerd, er geen output is. De shelters die hen wel opnemen, raken overvol en kunnen op termijn ook geen Podenco’s meer aannemen. De asielen beschouwen de Podenco’s als “De grote vergetenen”: “Niemand merkt hen op ondanks dat zij een geweldige persoonlijkheid en een uitzonderlijk karakter hebben om te leven met een gezin, ze ondergaan dezelfde gruwelijkheden als ‘hun neven’ de Galgo’s, wat weinig mensen weten”. Men vindt dat het tijd is voor een nationale campagne voor aandacht voor de situatie van de Podenco’s, om het bewustzijn van de bevolking te verhogen, het verlaten van Podenco’s tegen te gaan en om adopties te promoten, gegeven het hoge aantal honden van dit ras dat in de asielen in geheel Spanje verblijven en wachten op een goed en welverdiend thuis.

 podenco flag.gif

Podenco land

Spaanse asielen overvol met Podenco’s, honderden oproepen om hulp vanuit heel Spanje voor Podenco’s die in de meest erbarmelijke omstandigheden zijn gevonden. Het is een achterhoedegevecht tegen een overmacht van jagers en een overheid die economische belangen laat prevaleren boven dierenwelzijn. Lokale overheden die contracten voor het beheer van de perrera’s hebben afgesloten met bedrijven gespecialiseerd in ongediertebestrijding, de goedkoopst mogelijke oplossing voor het zwerfdieren probleem, het afval van de Spaanse samenleving. Het is de dagelijkse realiteit voor de Podenco’s in Spanje, maar in de schemerwereld van de jacht moet alles verborgen blijven en wordt alles ontkend. Ondertussen worden tienduizenden Podenco’s per jaar geslachtofferd en krijgen zij vrijwel geen aandacht. Heeft een Podenco leven geen waarde?

Niemand weet exact hoeveel honden en jachthonden er in Spanje zijn omdat er maar een gering deel geregistreerd is en er nauwelijks gecontroleerd wordt. Duidelijk is dat in geen enkele regio het aantal jagers overeenkomt met het aantal geregistreerde jachthonden. In geheel Spanje wordt met de Podenco gejaagd, daarnaast worden er een legio aan Podenco kruisingen gebruikt. De Podenco is de populairste en meest gebruikte jachthond in Spanje. Op basis van de talloze bronnen, het aantal geregistreerde Podenco’s, en het hoge percentage Podenco’s in de asielen in de verschillende regio’s, kan geconcludeerd worden dat er meer Podenco’s in Spanje zijn dan ieder ander hondenras.

Ik schat dat er in geheel Spanje minimaal 450.000 Podenquero’s actief zijn en er minstens 1.800.000 Podenco’s (en kruisingen) in handen van deze jagers zijn.

Spanje is Podenco land, de keerzijde van de medaille is dat hier ongelofelijk veel dierenleed mee gepaard gaat. De Podenco zou een nationaal symbool van Spanje kunnen zijn, op dit moment is het de nationale schande, met de vlag gedrenkt in Podenco bloed. Hoewel er meer Podenco’s hun geluk hebben gevonden in het buitenland, blijven de asielen in Spanje overvol met verlaten Podenco’s. Hoelang nog blijft hun trieste lot onzichtbaar, hoelang nog worden zij vergeten in hun vaderland?

Edwin Verhaegen
Oprichter en Penningmeester van Stichting Podencoworld
Voorvechter van de rechten van Podenco’s sinds 2005

Een Engelse versie van dit stuk kunt u hier vinden: https://www.podencoworld.nl/images/Spain-is-Podenco-land.pdf