LOGIN
Login of maak een account aan
Avatar
Nog geen account?

Maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten? - Gebruikersnaam vergeten?

Herinner mij

logo-anbi.jpg

Stichting Podencoworld Nederland is op 4 oktober 2011 opgericht. Stichting Podencoworld Nederland helpt achtergelaten, verwaarloosde en mishandelde Podenco's in Spanje. Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme inzetten voor het welzijn van de Podenco's in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk. Wij werken nauw samen met diverse dierenasielen in Spanje, deze asielen worden met enige regelmaat door vrijwilligers van de stichting bezocht.

Strandwandeling in Wassenaar

In Spanje en Portugal worden de Podenco's met name gebruikt voor de jacht op konijnen. De grotere Podenco's worden ook gebruikt voor de jacht op groot wild, dit gebeurt in grote jachtroedels genaamd rehala's. Wanneer blijkt dat een Podenco onvoldoende jachtinstinct heeft, dan heeft de Podenco voor de jager geen nut meer en wordt de Podenco verlaten.
Verlaten lopen zij uitgehongerd rond in de jachtgebieden, langs de wegen of op straat, velen eindigen in een dodingstation. Het jachtseizoen duurt slechts enkele weken, de rest van het jaar verblijven de Podenco's opgesloten in een jachtkennel, vaak een afgesloten hut of bunker zonder daglicht, of liggen zij te vegeteren aan een korte ketting in de zon. Ook krijgen zij vaak maar een of twee keer eten en drinken van de jagers 'want een hongerige Podenco jaagt beter'. Veel Podenco's worden mishandeld en verwaarloosd. De wandaden die deze onschuldige dieren moeten ondergaan zijn vaak gruwelijk. Alle mogelijke vormen van mishandeling hebben wij inmiddels gezien van levende Podenco pups weggegooid als afval in containers tot het ophangen van Podenco's in bomen. Tienduizenden Podenco's per jaar worden verlaten, de meeste Podenco's komen aan hun eind in een perrera, een gemeentelijk asiel met dodingstation.

De gelukkigen worden afgegeven bij een asiel en krijgen een hierdoor een kans op adoptie. De Podenco's worden echter in Spanje en Portugal nog weinig gezien als huisdier. Hierdoor is adoptie binnen deze landen bijna niet mogelijk.

Een aantal vrijwilligers van Stichting Podencoworld zetten zich sinds 2005 in voor de Podenco's, gezamenlijk hebben de vrijwilligers ondertussen meer dan 3500 Podenco's een nieuw thuis kunnen bieden.

Stichting Podencoworld Nederland vindt het erg belangrijk dat de juiste hond bij de juiste mensen terechtkomt. Wij hanteren dan ook een uitgebreide adoptieprocedure. Goed plaatsen gaat voor veel plaatsen. Door omstandigheden kan het soms voorkomen dat een geadopteerde hond toch niet meer bij zijn/haar baasje kan blijven. De Podenco komt dan terug naar de stichting en wordt opgevangen in een pleeggezin, zodat wij opnieuw op zoek kunnen gaan naar een liefdevol thuis. Zo houden wij zelf de regie over waar de honden geplaatst worden en voorkomen wij dat de honden in de Nederlandse asielen terechtkomen.

De stichting is er niet alleen om honden te plaatsen in Nederlandse en Vlaamse gezinnen. Ons doel is ook om ter plekke hulp te bieden. Wij helpen onder andere ook door:

  • Geld in te zamelen voor (ver)bouw van de asielen, operaties, medicatie enz.
  • Educatie- en sterilisatie projecten te ondersteunen van de asielen ter plaatse.
  • Inzamelen van hulpgoederen ter ondersteuning van de asielen.
  • Een goede samenwerking te bevorderen met andere stichtingen en contacten te onderhouden met asielen in Spanje en Portugal.

Bent u geïnteresseerd in ons werk of in onze honden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. Wij vertellen u graag meer over dit fantastische ras en over onze stichting.

Wij hebben u nodig ... de Podenco's hebben u nodig!

De bestuurssamenstelling van Stichting Podencoworld:

Voorzitter: Linsey de Haay
Penningmeester: Reiny Logtenberg
Secretaris: Ingrid Mutsaers
Algemeen: J. van Schaik (accountant)

Stichting Podencoworld heeft ten doel:

a. het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiële en materiële) ondersteuning aan plaatselijke shelters, alsmede het bestrijden van dierenleed in deze landen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor honden die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te zoeken in Nederland. De honden komen naar Nederland zodra er een opvanggezin beschikbaar is.
Alle honden blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de hond) geplaatst met een adoptiecontract. In dit contract wordt onder meer tussen de adoptant en de stichting overeengekomen dat de hond goed zal worden verzorgd, dat niet met de hond gefokt mag worden en dat bij eventuele herplaatsing de hond altijd naar de stichting wordt teruggebracht.

De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt met opvanggezinnen.

dogstars