LOGIN
Login of maak een account aan
Avatar
Nog geen account?

Maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten? - Gebruikersnaam vergeten?

Herinner mij

logo-anbi.jpg

Als laatste maar zéker niet de minste is de eer aan mij om u het bestuur voor te stellen. Om een stichting goed draaiende te houden is er een bestuur nodig. Linsey, Reiny, Ingrid en Sjaak zorgen hiervoor en reken maar dat daar heel wat uren werk in gaat zitten. Deze fijne, altijd bij de honden, de adoptanten en vrijwilligers betrokken mensen doen hun werk met de grootst mogelijke liefde en inzet.

Lees hieronder hun verhalen en werkzaamheden en oordeel dan zelf......zijn dit geen kanjers?

VAN VRIJWILLIGER NAAR BESTUURSLID VAN STICHTING PODENCOWORLD

Het begin.
Na zich reeds vele jaren te hebben ingezet voor de Podenco’s, besloten Edwin en Evalien in 2021 dat zij de sturing van de stichting wilden gaan overdragen. Samen bedachten zij dat Linsey, Ingrid en Reiny een mooie opvolging zouden vormen. En zo gebeurde het dat er een lieve mail werd uitgestuurd met de vraag of zij samen het bestuur wilden gaan vormen van stichting Podencoworld.

Na uitvoerig overleg besloot dit gevormde trio de uitdaging aan te gaan en de verantwoording voor de bloeiende stichting over te nemen. Op 1 augustus 2021 was de formele kant afgerond en waren zij officieel de bestuurders van stichting Podencoworld.

Sjaak, die al sinds het begin van de stichting betrokken was, wilde ook dit nieuwe bestuur blijven ondersteunen en dit doet hij nog steeds. Het is ontzettend fijn dat hij nog altijd deel uitmaakt van de stichting en hij het bestuur, waar nodig, bijstaat met raad en daad. Tijdens de strandwandeling in september van dat jaar werden Evalien en Patricia, die namens Ed aanwezig was, hartelijk bedankt voor al het mooie werk dat zij verzet hadden en voor alles wat zij samen hadden opgebouwd. De stichting was in goede handen.

De bezigheden van het bestuur.
Er was zeker in het begin veel overleg nodig. Maar ook na 2 jaar overleggen Linsey, Ingrid en Reiny nog iedere week telefonisch met elkaar om ervoor te zorgen dat alles gestroomlijnd verloopt en zij met elkaar weten wat er allemaal speelt binnen de stichting.

Via komen er allerlei mailtjes binnen, waaronder vele hulpvragen van verschillende asielen en rescues. Waar we kunnen, bieden we hulp maar helaas kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen. Ook zijn er mailtjes van de asielen waar Podencoworld mee samenwerkt en van oud-adoptanten die hun verhalen delen over de door hun geadopteerde Podenco. Dat is natuurlijk waar we het als stichting allemaal voor doen!

Naast deze zaken houdt het bestuur zich ook bezig met de voorbereiding voor de half-jaarlijkse strandwandelingen, scholing van de vrijwilligers, attenties voor de vrijwilligers aan het einde van het jaar en natuurlijk met alles wat met Podenco’s te maken heeft.

Onze drijvende kracht: de vrijwilligers!
In totaal zijn er bijna 50 vaste vrijwilligers actief voor Podencoworld. De afgelopen week zijn er al de nodige teams onder de aandacht gebracht. Een ieder heeft zijn sterke punten waar hij of zij de stichting mee ondersteunt en we zijn dankbaar voor al hun inzet. Ook al zijn we een grote(re) stichting, onderling persoonlijk contact vinden we belangrijk en naast het regelmatige online overleg binnen de verschillende teams is er ook één keer in het jaar een gezellige teambuilding.

De verdeling binnen het bestuur.
Linsey is als voorzitter het aanspreekpunt van de stichting. Hiernaast is zij (tijdelijk) ook coördinator van het adoptieteam.
Ingrid is de secretaris en ze heeft naast haar volledige baan ook nog de rol als coördinator binnen de opvang.
Reiny is de penningmeester en regelt de vluchten/transporten van de geadopteerde honden. Ze verzorgt ook de nieuwspagina van de website en stuurt het Facebook-team aan

De financiële kant.
Het is belangrijk en nodig om de stichting financieel gezond te houden zodat we de Podenco’s en de asielen kunnen blijven helpen.
Iedere maand wordt er een overzicht gemaakt van de financiële stand van de stichting om te kijken of alles nog goed verloopt en om te zien of bijsturing nodig is. Omdat stichting Podencoworld een ANBI status heeft dient er verantwoording afgelegd te worden. Dit doen wij via https://www.geef.nl/nl/doel/podencoworld-stichting/anbi.
Hierin staat het meerjarig beleidsplan en wordt er ieder jaar een jaarverslag gemaakt. Onze accou ntant Sjaak maakt de jaarrekening op, op basis van de maandelijkse overzichten.

Voor elke geadopteerde hond maakt Podencoworld een vergoeding over naar het betreffende asiel. Ook voor onze VIP hondjes worden maandelijks de donaties overgemaakt, evenals donaties die specifiek voor een asiel of project binnenkomen. Aan het einde van het jaar wordt gekeken hoeveel geld er beschikbaar is voor extra donaties aan (enkele van) de asielen. Een soort kerstbonus.
Daarnaast wordt er bij een hulpvraag soms een extra donatie tussentijds gedaan.

Naast deze misschien ‘bekendere’ kant is er natuurlijk ook het onderhoud aan de bus, de kosten van de huur van de garage en de kosten van de reisbenches die regelmatig vervangen moeten worden. Ook zijn er soms kosten voor honden die in de opvang zitten en die medische zorg nodig hebben.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van de vrienden en donateurs die maandelijks of periodiek een bedrag overmaken. https://www.podencoworld.nl/help-ons/doneren. Zonder jullie steun kunnen wij de asielen en de Podenco’s niet blijven helpen.

Mocht je na het lezen nieuwsgierig zijn geworden en denk je erover na om ons team te komen versterken? Stuur dan een mail naar .
We vertellen je graag meer over stichting Podencoworld en de verschillende teams.

En zo zijn we dan écht bij het einde gekomen van onze viering voor het 12 jaar bestaan van onze prachtige stichting Podencoworld.

Wij hebben met heel veel plezier u alle ins en outs van onze werkzaamheden laten zien en kennis laten maken met de vrijwilligers van de verschillende teams.

Wij hopen dat u er net zoveel plezier aan heeft beleeft als wij en hier veel informatie uit heeft kunnen halen. Bedankt voor de niet aflatende steun aan, om degenen waar het uiteindelijk allemaal om draait, DE PODENCO.

dogstars