LOGIN
Login of maak een account aan
Avatar
Nog geen account?

Maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten? - Gebruikersnaam vergeten?

Herinner mij

logo-anbi.jpg

Al vele jaren horen wij jagers, overheidsdiensten en politici van allerlei pluimage de realiteit ontkennen van het in de steek laten, mishandelen en sterven van duizenden honden die voor de jacht worden gebruikt.

Murcia is een van de gebieden die het meest onder deze plaag te lijden hebben. Jagers gaan vrijuit en hun bloedig vermaak vult de asielen en protectoras met achtergelaten, afgedankte en weggegooide honden. In een verslag dat we vandaag samen met tientallen verenigingen in heel Spanje publiceren, wordt een enorm gegeven verzameld: één enkele beschermende van Murcia redde in 2019 259 windhonden en 43 andere honden die door jagers werden afgedankt.

Hoeveel honden worden er jaarlijks in Spanje achtergelaten door jagers? Hoe kan SEPRONA, zoals in 2019, verklaren dat er dat jaar ACHT windhonden door jagers in de steek waren gelaten? Hoe kunnen er jaren voorbijgaan zonder dat een politieke partij in de regering ook maar iets heeft gedaan?

In het verslag dat wij vandaag publiceren, verzamelen wij samen met 98 beschermhonden uit heel Spanje de echte en onbetwistbare cijfers over het in de steek laten van galgo's en andere jachthonden. Alleen de protectoras die aan dit verslag hebben meegewerkt, en die een symbolische steekproef vormen van de duizenden die er in Spanje zijn, hebben in 2019 5588 galgo's en andere 3000 jachthonden gered.

Bij deze verschrikkelijke cijfers moeten dan nog worden opgeteld de gegevens van de honden die voor de jacht worden gebruikt en die door duizenden andere verenigingen in heel Spanje worden gered, de honden die rechtstreeks door jagers worden gedood (opgehangen, verdronken, geëxecuteerd, achtergelaten en op de weg gedood...); de duizenden die door gemeentelijke kennels worden opgehaald en de honden die door particulieren worden gered. Het werkelijke aantal jachthonden dat door jagers wordt afgedankt, ligt waarschijnlijk in de tienduizenden.

Het is een schande dat geen enkele overheidsadministratie ooit belangstelling heeft getoond om licht te werpen op deze zeer duistere realiteit die geen enkele politieke partij bereid is onder ogen te zien.

Vandaag hebben wij dit verslag overhandigd aan SEPRONA en gevraagd mee te werken aan een eerlijke verzameling van gegevens over het in de steek laten, mishandelen en sterven van galgo's en andere jachthonden. Een realiteit die ontkend wordt, kan niet onder ogen gezien worden.

Wij zetten ons onvermoeibaar in om een einde te maken aan de jacht, om een activiteit te verbieden die paniek, geweld en dood zaait in onze bergen.

In PACMA zijn we duidelijk: jagen moet een misdaad zijn. En we weten dat de maatschappij ons steunt.

Zonder te rusten, voor de dieren

dogstars